Задание на понедельник 302/303

1.37.

 

Більша діагональ прямокутної трапеції поділяє висоту, проведену з вершини тупого кута, на відрізки завдовжки 15 см і 9 см.Більша бічна сторона трапеції дорівнює  її меншій основі.Знайдіть площу трапеції.

 

1.33.

Площа рівнобічної трапеції дорівнює 36√2 см2, а гострий кут - 45о.Знайдіть висоту трапеції, якщо в неї можна вписати коло.

 

1.31.

Коло, центр якого належить гіпотенузі прямокутного трикутника, дотикається до більшого катета і проходить через вершину протилежного гострого кута.Знайдіть радіус кола, якщо катети дорівнюють 5 см і 12 см.

 

1.55.*

У трикутнику ABC проведено  бісектрису BD. Відомо, що AB - 15 см, BC - 10 см.Доведіть, що BD <12 см.

 

1.38.*

У трапеції  ABCD (BC || AD) точка М - середина АВ.Знайдіть площу трикутника СMD, якщо площа данної трапеції дорівнює S.

Подробнее... | Дата: 16-09-2010, 15:28

1.Серединный перпендикуляр стороны АВ треугольника АВС пересекает его сторону АС в точке D. Найти периметр треугольника BDC, если АС=8 см, ВС=6 см.

 

2.Высоты АМ и ВК треугольника АВС пересекаются в точке Н, угол ВАС=40˚, угол АВС=75˚ Найти угол АНВ.

 

3.В треугольнике АВС угол С=90˚, угол В=30˚.На катете ВС обозначили точку D такую, что угол ADC=60˚.Найти длину катета ВС, если СD=5 см.

 

4*.В середине тупого угла АОВ провели три луча ОС, OD и ОЕ, причем ОС перпендикулярен ОА, OD - биссектриса угла АОВ, ОЕ - биссектриса угла ВОС. Найти градусную меру угла DOE.

Подробнее... | Дата: 8-09-2010, 13:15

6.15. В треугольнике ABC известно, что AC = b, угол А = α, угол B = β.  Найти площадь треугольника.

6.25. Медианы АА1 и ВВ1 треугольника АВС пересекаются в точке М. Найдите площадь треугольника АВС, если АА1 = 9 см, ВВ1 = 12 см, угол АМВ = 150°.


6.33. В треугольнике АВС проведена бисектрисса AD.

 Известно, что

 

 

Найти угол BAC.

Подробнее... | Дата: 4-09-2010, 01:34

c="/engine/classes/tagcloud/swfobject.js">