Дом. завдання з укр.літератури для 301-302 груп !!!10 клас. Українська література. Панас Мирний."Хіба ревуть воли,як ясла повні?" 17.10.2010, 15:48
1. Роки життя і місце народження П. Рудченка (Панаса Мирного):
а) 1838—1918 рр., Київщина (нині Черкащина);
б) 1845—1900 рр., м. Київ;
в) 1849—1920 рр., м. Миргород на Полтавщині;
г)1833—1907 рр., Орловська губернія в Росії.
2. Назвіть співавтора роману Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»:
а) І. Франко;
б)І. Білик;
в) І. Нечуй-Левицький;
г)П. Рудченко.
3. Вкажіть подію і твір, що передували задуму роману-епопеї «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»:
а) реформа 1861 р. і повість «Лихо давнє й сьогочасне»;
б) мандрівка навесні 1872 р. та враження від неї, описані Панасом Мирним у нарисі «Подоріжжя від Полтави до Гадячого»;
в) життя с. Піски як типовий зразок безвиході, до якої потрапили селяни після реформи, що знайшло своє відображення у повісті «Голодна воля»;
г) особисті враження та переживання автора, відображені в повісті Панаса Мирного «Чіпка».
4. Визначте головну проблему роману-епопеї «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»:
а) неможливість реалізації творчих задумів героя за умов кріпацтва;
б) конфлікт між багатими і бідними як головний конфлікт XIX ст.;
в) конфлікт «пропащої сили» з патріархальним середовищем пореформеного села;
г) конфлікт батьків і дітей (Мотря Вареничиха та Чіпка Варениченко).
5. З'ясуйте, у чому виявляється новаторство роману Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»:
а) у створенні першого зразка соціально-психологічного роману, в якому розкрито соціальну дійсність в усіх її суперечностях та впливовості на формування характеру особистості;
б) у створенні багатогранного, динамічного образу селянина-борця, формування якого спричинене розоренням селянства, формуванням робітництва;
в) у всебічному показі життя українського пореформеного села;
г) у показі причин розшарування селянства, розпаду патріархальних норм родинного життя під тиском пореформених обставин.
6. Визначте домінанту образу Чіпки з роману Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»:
а) образ репрезентує сильні, відважні натури, які не скніють під гнітом зного середовища, а повстають проти нього, шукають форми боротьби;
б) образ Чіпки вперше в українській літературі стверджує ідею вродженої, генетичної схильності до певного типу поведінки (Іван Варениченко — Ничипір Варениченко);
в) образ утверджує думку про те, що лише особистою збройною боротьбою можна перемогти соціальну кривду, відновити справедливість;
г) образ Чіпки репрезентує тип людини, цілком залежної від обставин середовища, в якому перебуває.
7. Укажіть, яким правилом керується в житті «чесний труженик» Грицько Чупруненко:
а) «Коли б можна, — увесь би цей світ виполонив, а виростив новий... Тоді б може й правда настала!..»;
б) «Береженого й Бог береже»;
в) «Своя сорочка ближче до тіла»;
г) «А що люди про мене скажуть?».
8. Особливість реалізму творів Панаса Мирного полягає:
а) у показі реальної дійсності на різних зрізах — соціального, національного, історичного, побутового життя народу, що надає творам життєвої достовірності, панорамності, психологічної вмотивованості ситуацій;
б) у зображенні людей українського закріпаченого села, які усвідомлюють своє рабське становище, хоч і позбавлені будь-яких можливостей волевиявлення;
в) у гостровикривальному ставленні до панів Польських та їх знущань над селянами с. Пісок;
г) у своєчасному реагуванні на злободенні соціальні проблеми, сприянні моральному перевихованню особистості, запровадженні в книжну літературу сюжетів і характерів з життя простого люду.
9. Вкажіть причину часових зміщень, поєднання теперішнього і минулого в романі «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»:
а) авторський задум, спрямований на композиційне урізноманітнення твору;
б) намагання автора надати своєму твору справді епічного звучання;
в) прагнення автора відтворити цілісну картину буття через закономірний зв'язок явищ і подій;
г) уможливлення розкриття авторського стилю і творчої манери.
10. У визначенні
Епічний жанровий різновид, великий за обсягом, складний за будовою, у якому широко охоплені життєві події, глибоко розкривається історія формування характерів багатьох персонажів. Крім оповіді (виклад від першої особи) або розповіді (виклад від третьої особи), жанру властива пряма мова персонажів (у вигляді діалогів, монологів), описи, авторські відступи йдеться про:
а) повість;
б) драму;
в) поему;
г)роман.
11. Слова про Панаса Мирного Під сукном віцмундира в цій людині билося палке серце патріота, справжнього гуманіста, митця глибоко демократичних переконань належать:
а) І. Франку;
б) Т. Шевченку;
в) Лесі Українці;
г) О. Гончару.
12. З'ясуйте, до якого висновку підводить автор роману «Хіба ревуть воли, як ясла повні?», представляючи в ньому соціально-критичний погляд на життя та вдаючись до глибокого психологічного вмотивування поведінки персонажів:
а) духовний світ особистості залежить від глибини її вростання в об'єктивне буття: зв'язки людини з дійсністю відображаються в психіці особистості, зумовлюють її конкретні дії та вчинки;
б) якими б поневоленими не були люди українського закріпаченого села, вони усвідомлюють своє рабське становище і шукають шляхи (часом і хибні) для зміни життя;
в) класове розшарування українського суспільства руйнує морально-етичні принципи життя людей;
г) моральне перевиховання особистості — єдиний шлях для вдосконалення суспільства, і література в цьому є ефективним засобом.
13. Вкажіть на прикладі образу Чіпки на зв'язок між поняттями «персонаж» та «герой літературного твору»:
а) поняття «герой» охоплює такі моральні чесноти, як відвага, хоробрість, самовідданість, спрямовані на розкриття високості духу; «персонаж» — експресивно нейтральне поняття, яке означає постать літературного твору з будь-якими психічними, особистісними якостями;
б) це поняття тотожні, кожен персонаж є по-своєму героїчним, оскільки література покликана відтворювати кращий досвід життя народу;
в) це поняття протилежні, оскільки герой втілює відвагу, хоробрість, самовідданість, спрямовані на розкриття високості духу, а персонаж є носієм негативних моральних якостей людини, підступу, зради;
г) поняття «герой» властиве усній народній творчості, а персонаж — писаній літературі.
14. Словами Сам — предводитель; родичі — урядники; справник, суддя, підсудки — все то зяті, родичі зятів, племінники... Як квочка курчат збирає під крила, так /.../ прибрав до своїх лап цілий повіт... автори роману «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» характеризують:
а)Максима Ґудзя;
б)Василя Польського;
в) Чіпку Варениченка;
г) сотниченка Саєнка.

Распечатать | Автор: verbinskaya-nv | Дата: 29-09-2012, 18:13


  • ВКонтакте
  • Facebook
c="/engine/classes/tagcloud/swfobject.js">