Дом.завдання для 10-х класів з української мови!

Варіант 1

1. Укажіть рядок, у якому всі слова мають м'який приголосний:

а) смородина, термометр, спальня, тиша;

б) тюльпан, чайник, ягоди, підддашшя;

в) місток, сільський, міський, лижі;

г) ярок, сумно, пролісок, чистенький.

2. Укажіть рядок слів, у яких усі приголосні тверді:

а) ваза, ковдра, сіяти, крити;

б) береза, паста, шафа, вазон;

в) берег, дорога, кріт, краяти;

г) зимівля, сонячно, добре, корисно.

3. Укажіть рядок, у якому рядку в усіх словах дж та дз позначають один звук.

а) підзолистий, піджарити, дзвеніти, дзбан;

б) дзюркіт, підживити, джерело, дзвін;

в) підземний, віджити, відзорити, дзвонар;

г) дзеркало, видзвонює, джоуль, джазовий.

4. Виділіть рядок слів, у яких усі приголосні дзвінкі.

а) книга, літо, морози, грози;

б) межа, юпітер, косовиця, хліб;

в) дорога, гора, здоровий, димова;

г) крига, суниця, лимон, апельсин.

5. Укажіть, у якому рядку в усіх словах звуки уподібнюються:

а) стрибати, веселка, стіна, вітчим, грається;

б) пункт, зерно, житнє, чуття, мишці;

в) рушник, зліт, зчищу, коритце, стрічці;

г) зсунути, розшитий, устя, зціпити, грієшся.

 

6. Визначте рядок слів, у яких всі приголосні глухі:

а) шматок, постіль, голосний, корабель;

б) паштет, сік, кошик, хотіти;

в) ложка, праска, юшка, ватра;

г) сімнадцять, королівство, золото, ліс.

7. Виділіть ряд слів, у яких вживається буква ґ.

а) (г, ґ)ай, о(г, ґ)ірок, (г, ґ)руша, (г, ґ)орох;

б) (г, ґ)оріх, (г, ґ)ора, (г, ґ)рамотний, (г, ґ)ости;

в) (г, ґ)ава, (г, ґ)едзь, (г, ґ)анок, а(г, ґ)рус;

г) (г, ґ)іркий, (г, ґ)остинець, (г, ґ)одівниця, (г, ґ)одинник.

8. У якому реченні неправильно використано чергування у – в?

а) Державною мовою України є українська мова.

б) Ліс красивий будь-якої пори року: у травні, у жовтні, у грудні.

в) Все в нас є для щастя: море, небо, поля барвисті.

г) Ці тварини століттями використовувалися для пошуків й рятування людей у горах.

9. У якому рядку слова розташовано за алфавітом?

а) Проїзд, роздум, оповідання, спогади, щирість;

б) висновок, завдання, спорт, дружба, оздоба;

в) досвід, злагода, іскра, концерт, щастя;

г) здоров'я, істина, любов, стосунки, навчання.

10. Укажіть рядок слів, у яких буква ю позначає два звуки:

а) любити, юшка, юхт, бюст;

б) юрта, в’юн, матір'ю, розумію;

в) крицю, юність, солов'ю, милістю;

г) заздрістю, країною, мишею, радістю.

11. Укажіть рядок зі словами, у яких [о], [е] може чергуватися з [і]:

а) черешня, екзамен, жертва, морква;

б) осені, нести, року, восьми;

в) гілочка, учитель, земель, озер;

г) запрошень, компот, Ярополк, Віктор.

12. Виберіть рядок, у якому не дотримано норм милозвучності.

а) Ішли дівчата в хату, у стареньку, низеньку, але затишну й привітну.

б) В Одесі вранці йшов дощ, і тепер прохолода огорнула вулиці міста.

в) Ймовірно, в нього і не було таких слів, щоб висловити свої почуття.

г) У своїй доповіді науковець уповні розкрив проблему захисту довкілля.

Усього 6 балів

13. Подані слова поставте в давальному відмінку.

Нянька, люлька, шпаргалка.

14. Зробіть фонетичний розбір слова кожух.

15. Спишіть, вставляючи пропущені букви.

Сім'я веч..ря коло хати. Скинув до нього на сани міш..чків п’ять жита, один – пш..ниці та півклунка пш..на – увесь л..шок, який можна було збути. Золоті кл..нки бл..стіли од проміння.

16. Від поданих іменників утворіть і запишіть прикметники за допомогою суфікса -ськ-.

Збараж, Овруч, грек, чумак, брат.

17. Встав пропущені слова.

Якби звуки мови розмістилися на уявній драбинці залежно від нарос-тання звучності, то на верхній сходинці опинилися би …, а на нижній … .

 

10 клас

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2

з теми «Українська фонетика та орфоепія»

Варіант 2

1. Укажіть рядок, у якому всі слова мають м'який приголосний:

а) садиба, гайок, веселощі, коромисло; б) білочка, крашанка, степ, колиска;

в) малюк, синь, люлька, ялинка; г) персик, світло, тигреня, тисяча.

 

2. Укажіть рядок, де у всіх словах відбувається спрощення:

а) гіган_ський, зліс_ний, кількіс_ний, форпос_ний;

б) радіс_ний, пристрас_ний, вартіс_ний, балас_ний;

в) виїз_ний, студен_ський, совіс_ний, хвас_ливий;

г) жаліс_ний, проїз_ний, тиж_невий, щас_ливий.

 

3. Укажіть рядок слів, у яких усі приголосні тверді:

а) дорога, книга, ручка, мости; б) міст, яма, зелений, техніка;

в) соняшник, хлопчик, хутірець, поле; г) яблуня, єнот, їжак, їжа.

 

4. Укажіть рядок зі словами, у яких [о], [е] може чергуватися з [і]:

а) сосна, день, бджола, осінь; б) шостий, збоку, свого, семи;

в) роги, зорі, броду, червень; г) щебету, воску, осколок, Чернігів.

 

5. Укажіть, у якому рядку літери я, ю, є, ї позначають два звуки:

а) місячний, лисиця, клятва, злякати;

б) життя, пляма, повітря, страусеня, суддя;

в) яблуко, приїжджати, явір, юрта;

г) замовлення, ключ, ряд, подряпати.

 

6. У якому рядку допущено помилку при розташуванні слів в алфавіт-ному порядку?

а) Покровителька, порожній, правда, праска, працювати;

б) православний, прималювати, принада, полотно;

в) практика, прати, примітка, принцип;

г) посуд, правосуддя, праслов’янський, приневолений.

 

7. Укажіть, у якому рядку в усіх словах дж і дз позначають один звук:

а) підземний, віджити, відзорити, дзвонар;

б) підзолистий, піджарити, дзвеніти, дзбан;

в) дзюркіт, джміль, джерело, дзеркало;

г) підзорний, підзахисний, джоуль, джазовий.

 

8. Виділіть рядок слів, у яких всі приголосні дзвінкі.

а) будівля, джем, джміль, нога; б) кладка, ложка, лізти, празький;

в) голуб, обсадити, різкий, солодкий; г) хлів, сад, клуб, приповідка.

 

9. Укажіть, у якому рядку в усіх словах звуки уподібнюються:.

а) рости, безбережний, анекдот, рясний, вокзал;

б) молотьба, березняк, якби, житловий, роздавати;

в) розпач, розчесати, бездарний, безхмарний, легкий;

г) легко, дочці, пісня, розширити, честь.

 

10. Виділіть ряд слів, у яких вживається буква ґ:

а) дзи(г, ґ)а, (г, ґ)удзик, (г, ґ)речний (г, ґ)ел(г, ґ)отати;

б) (г, ґ)арбуз, (г, ґ)алузь, (г, ґ)рафік, (г, ґ)іпноз;

в) (г, ґ)олова, (г, ґ)рядка, (г, ґ)уба, (г, ґ)рюкати;

г) (г, ґ)рім, об(г, ґ)ризти, (г, ґ)укати, (г, ґ)олосно.

 

11. У якому рядку між словами слід вживати прийменник в?

а) Був (в, у) архіві, сидів (в, у) барлозі, приїде (в, у) травні, плавати (в, у) океані;

б) сидіти (в, у) ямі, позичити (в, у) Андрія, потреба (в, у) спілкуванні;

в) зайди (в, у) інститут, вчитися (в, у) інтернаті, жити (в, у) Ірпені;

г) успіх (в, у) навчанні, стань (в, у) куток, візьми (в, у) тумбочці.

 

12. Виберіть рядок, у якому дотримано норм милозвучності.

а) В Одесі уранці йшов дощ, й тепер прохолода огорнула вулиці міста.

б) Ймовірно, в нього і не було таких слів, щоб висловити свої почуття.

в) Ішли дівчата в хату, у стареньку, низеньку, але затишну й привітну.

г) В своїй доповіді науковець вповні розкрив проблему захисту довкілля.

Усього 6 балів

 

13. Подані слова поставте в давальному відмінку.

Галка, галька, ясочка.

 

14. Спишіть, вставляючи пропущені букви.

Поверх стін, порослих зеленим бадиллям, стр..міли високі башти. Зелений простір вб..рав у себе очі. Йде гаями – не трісне, через воду бр..де – не плюсне, оч..ретами – не шелесне.

 

15. Встав пропущені слова.

Якби запросити приголосні на «лінійку» і вони вишикувалися б у дві шеренги, то у першій стоятимуть … приголосні; у другій – … .

16. Зробіть фонетичний розбір слова земля.

17. Від поданих слів утворіть іменники із суфіксом -ств(о).

Убогий, ткач, козак.

 

Распечатать | Автор: verbinskaya-nv | Дата: 9-10-2012, 19:05


  • ВКонтакте
  • Facebook
c="/engine/classes/tagcloud/swfobject.js">