Сухомлинський - це актуально!

10.09.2018 року із метою належного відзначення 100-річчя від дня народження Василя Сухомлинського у ліцеї було проведено педагогічні читання. У процесі обговорення було відзначено, що педагогічний колектив ліцею реалізує ідеї видатного українського педагога-гуманіста у своїй діяльності, бо вважаї ці ідеї вкрай актуальними для сучасної освіти. У чому саме актуальність педагогіки «за Сухомлинським»:
 1. «Його роботи присвячені змісту і методиці духовно-інтелектуального виховання дітей різного віку на цінностях, які є позачасовими» (Аксененко Т.М.)
 2. «У школі радості В.О. Сухомлинський прагнув розвинути у дітей не лише вміння писати і читати й відчуття аромату слова, бачення його найтонших відтінків» (Волохова І.А.)
 3. «В.О. Сухомлинський говорив, що школа починається з учителя і тому вчитель має постійно удосконалювати свою майстерність, розвивати свій творчий потенціал та свій власний почерк» (Долина В.В.)
 4. «В.О. Сухомлинський – це актуально, тому що людина народжується, щоб лишити по собі слід вічний» (Бітлян О.К.)
 5. «На родительських собраниях раз в месяц должны обсуждаться вопросы детской психологии и детского здоровья. В.А. Сухомлинский говорил о необходимости относиться к каждому ученику как к личности и критиковал коллективные манипуляции, которые могли нанести вред ребенку» (Родионовская О.В.)
 6. «Сухомлинский обосновал взаимосвязь физического, эмоционального, морального эстетического, интеллектуального и профессионального развития ребенка, утверждая, что счастье ребенка – основа эффективного образования. Необходимо сотрудничество родителей и учителей в воспитании ребенка. Школа должна помочь ребенку развивать уникальный дар и найти профессию, помочь раскрыть талант» (Потапенко И.А.).
 7. «…сучасні життєві ідеали молоді далекі від позитивного ідеалу, наслідком чого є бездуховність у суспільстві, низька моральна культура, загальна деградація суспільних відносин. Якщо ж сучасна школа сприйме досвід В.О. Сухомлинського, то в найближчому майбутньому вдасться створити ефективну модель формування життєвих стратегій у школярів, що відповідають реаліям ринкової економіки, але не виключає відповідно формування гуманної складової» (Кулакова Т.О.)
 8. «Розумове виховання неможливо без спеціального спланованого постійного розвитку розумових сил і здібностей дітей. Прийоми формування творчої, освітньої особистості, виявлені В.О. Сухомлинським і реалізовані у досвіді Павлиської середньої школи, залишаються актуальними, оскільки сприяють дослідному типу розумової діяльності школярів як на уроці, так і в позаурочній діяльності» (Чернова Л.С.)
 9. «Изучал проблемы экономического воспитания в школе. В современной школе экономическая подготовка сводится к экономическому образованию, а экономическое воспитание остается без внимания. Оторваны знания теоретические от практических. В Павлышской школе создавались производственные объединения, которые производили не только продукт для школы, а товар. Дети вступают в экономические отношения – это помогает в выборе профессии» (Шпиклирный И.В.).
 10. «В.О. Сухомлинський – це актуально, тому що навіть зараз, у 2018 році, деякі директори шкіл ставлять за мету зміцнення колективу, підвищення майстерності кожного вчителя, покращення території навколо закладу, а також самого закладу, включаючи матеріальну базу. Також він завжди вимагав від вчителя вміння індивідуального підходу та дбайливого ставлення до кожного учня» (Щебетюк В.О.)
 11. «В.О. Сухомлинський – це актуально, тому що найважливіше у нашій роботі - це
 • Взаємодія особистості та соціальна співпраця
 • Тісна співпраця з соціальним оточенням
 • У школі вчать жити.
 • Сприйняття дитини такою, якою вона є.
 • Спілкування і партнерство в класі.
 • Робота з батьками, згуртування батьківського колективу» (Рудчук Т.М.)
 1. «В.О. Сухомлинський вважав, що кожна людина повинна бути щасливою і в цьому повинна допомогти школа. А сучасна школа спрямована на формування обізнаного громадянина своєї країни, що не обмежується тільки опануванням шкільної навчальної програми. У праці «Як виховати справжню людину» розкрита методика виховання справжнього громадянина своєї країни (ставлення до Батьківщини, людей, близьких, батьків, розуміння життя, добра і зла в ньому)» (Мелашич О.В.)
 2. «Педагог наголошував на зв’язку школи з життям; вимагав від учителя систематичного піклування про всебічний розвиток дитини.
 • Любов до дітей і кожної окремої дитини;
 • Повага до дитини, уміння бачити в кожній людині особистість;
 • Віра в дитину, розуміння дитини» (Димитрова Т.В.)
 1. «Актуальними є його погляди на роль мови в житті дитини саме сьогодні, коли проблема використання державної мови у всіх сферах життя є найбільш дискусійною. Актуальними є слова Сухомлинського, що «школа стає справжнім осередком культури тільки тоді, коли в ній панує 4 культи: культ Батьківщини, людини, книги, культ рідного слова». (Воронічева Л.М.)
 2. «Випередив час і поставив завдання компетентнісного навчання ще в 60-70 роках ХХ століття» (Сторчева Н.В.)
 3. «Польські педагоги поціновують його спадщину у контексті розвитку європейського шкільництва, гуманістичного ставлення до дитини і дитинства, природного і радісного входження дитини в світ. Книги Сухомлинського видаються в Китаї та Польщі. Воспитание через любовь – основной тезис В.А. Сухомлинского, а профессия педагог требует чувств и эмоций» (Осипова В.А.)

Распечатать | Автор: Черников А.В. | Дата: 24-10-2018, 12:24


 • ВКонтакте
 • Facebook
c="/engine/classes/tagcloud/swfobject.js">