ІНФОРМАТИКА, 9 клас (викладач: Прозорова К. М.)

Розділ 1. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У СУСПІЛЬСТВІ

1.1. Інформатика та її вплив на розвиток суспільства ст.4

1.2. Інформаційні процеси та інформаційні системи ст.6

1.3. Поняття інформаційної культури й інтелектуальної власності ст.9

Практична робота № 1 ст.11

Розділ 2. ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ

2.1. Поняття електронного документообігу ст.12

2.2. Апаратні засоби для забезпечення електронного документообігу ст.14

2.3. Програмне забезпечення електронного документообігу ст.17

Практична робота № 2 ст.18

2.4. Програми автоматизованого перекладу текстів ст.19

Практична робота № 3 ст.21

Розділ 3. КОМП’ЮТЕРНІ ПУБЛИКАЦІЇ

3.1. Поняття комп’ютерної публікації. Програмні засоби для створення публікацій ст.22

3.2. Види та структура публікацій. Основні складові публікацій ст.24

3.3. Створення комп’ютерної публікації ст ст.26

Практична робота № 4 ст ст.29

3.4. Робота з текстовими об’єктами. Зв’язки між об’єктами публікації ст.30

3.5. Робота з графічними об’єктами ст.32

3.6. Етапи роботи з публікацією ст ст.34

Практична робота № 5 ст.35

Практична робота № 6 ст.35

Розділ 4. БАЗИ ДАНИХ

4.1. Поняття бази даних. Реляційна модель даних ст.37

4.2. Загальні відомості про систему Access 2016 ст.42

4.3. Таблиці ст.45

4.4. Запити ст.56

4.5. Форми ст.64

4.6. Звіти ст.70

Практична робота № 7 ст.73

Практична робота № 8 ст.74

Практична робота № 9 ст.74

Практична робота № 10 ст.75

Розділ 5. МЕРЕЖЕВІ ТЕХНОЛОГІЇ

5.1. Класифікація комп’ютерних мереж ст.76

5.2. Апаратне і програмне забезпечення мереж ст.79

5.3. Канали зв’язку ст.81

5.4. Мережеві пристрої ст.83

5.5. Адресація в мережах ст.85

5.6. Мережеві протоколи ст.87

5.7. Призначення і структура Інтернету ст.90

5.8. Способи під’єднання до мережі. Функції провайдера ст.92

5.9. Адресація в Інтернеті. Поняття ІР-адреси, доменного імені та URL-адреси ст.94

5.10. Адміністрування доменних імен ст.96

5.11. Сучасні сервіси Інтернету ст.98

5.12. Сервіси Веб 2.0 ст.100

5.13. Геосервіси ст.102

5.14. Спеціальні інструменти пошуку ст.104

5.15. Інтернет-ресурси для вивчення навчальних предметів ст.107

Практична робота № 11 ст.108

Практична робота № 12 ст.109

Розділ 6. ОСНОВИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

6.1. Класифікація загроз інформаційній безпеці. Морально-етичні і правові засоби захисту даних ст.110

6.2. Захист даних. Шкідливі програми, їх типи, принципи дії і боротьба з ними ст.112

6.3. Загрози при роботі в Інтернеті. Засоби браузера, призначені для гарантування безпеки ст.115

Практична робота № 13 ст.117

6.4. Безпечне зберігання та видалення даних. Резервне копіювання та відновлення даних ст.118

Розділ 7. СТВОРЕННЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА

7.1. Поняття персонального навчального середовища. Використання інтернет-середовищ для створення та публікації документів ст.120

7.2. Організація та планування колективної діяльності. Використання офісних веб-програм для створення спільних документів ст.124

7.3. Створення і використання спільних електронних закладок ст.128

7.4. Канали новин ст.130

7.5. Синхронізація даних ст.132

7.6. Етапи створення веб-сторінок. Конструювання сайтів. Поняття мови розмітки гіпертексту ст.134

Практична робота № 14 ст.136

Практична робота № 15 ст.137

Розділ 8. МОДЕЛЮВАННЯ

8.1. Поняття моделі та моделювання ст.138

8.2. Класифікація моделей ст.141

8.3. Комп’ютерне моделювання ст.143

8.4. Використання програмних засобів для комп’ютерного моделювання ст.145

Практична робота № 16 ст.147

Розділ 9. ОДНОВИМІРНІ МАСИВИ

9.1. Основи роботи у середовищі Lazarus (повторення) ст.148

9.2. Поняття типів користувача і масиву ст.152

9.3. Введення і виведення значень елементів масиву ст.154

9.4. Класичні алгоритми опрацювання числових одновимірних масивів ст.158

9.5. Упорядкування елементів масиву ст.165

Практична робота № 17 ст.170

Практична робота № 18 ст.171

Розділ 10. СИМВОЛЬНІ ТА РЯДКОВІ ВЕЛИЧИНИ

10.1. Загальні відомості про символьні та рядкові величини ст.172

10.2. Функції опрацювання рядків і символів ст ст.174

10.3. Класичні алгоритми опрацювання рядків ст.179

Практична робота № 19 ст.183

Практична робота № 20 ст.183

Розділ 11. ДВОВИМІРНІ МАСИВИ

11.1. Загальні відомості про двовимірні масиви ст.184

11.2. Введення і виведення значень елементів двовимірних масивів у візуальному режимі ст.187

11.3. Класичні алгоритми опрацювання значень елементів двовимірних масивів ст.191

Практична робота № 21 ст.199

Практична робота № 22 ст.200

Розділ 12. ДОПОМІЖНІ АЛГОРИТМИ

12.1. Загальні відомості про допоміжні алгоритми і підпрограми ст.201

12.2. Процедури ст.203

12.3. Функції ст.209

12.4. Використання масивів як формальних параметрів підпрограм ст.213

12.5. Поняття рекурсії. Рекурсивні алгоритми ст.217

Практична робота № 23 ст.221

Практична робота № 24 ст.221

Практична робота № 25 ст.222

Розділ 13. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ КОМПЕТЕНТНІСНИХ ЗАДАЧ

Задача № 1 ст.223

Задача № 2 ст.224

Задача № 3 ст.224

Задача № 4 ст.224

Задача № 5 ст.225

Розділ 14. СТВОРЕННЯ ТА РОЗРОБКА НАВЧАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ

14.1. Структура проекту в середовищі Lazarus ст.226

14.2. Варіанти тем навчальних проектів у середовищі Lazarus ст.228

ПІДРУЧНИК

«Інформатика для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням інформатики» підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів  Руденко В. Д., Речич Н. В., Потієнко В. О.

ВИКЛАДАЧ


Прозорова Катерина Михайлівна

вчитель інформатики


Вчителі
Групи