ІСТОРІЯ УКРАЇНИ, 9 клас, Гісем О. В., Мартинюк О. О.

ЗМІСТ

Шановні дев’ятикласники і дев’ятикласниці . З

§1. Вступ до історії України кінця XVIII — початку XX ст. . 5

Розділ І. Українські землі у складі Російської імперії наприкінці XVIII — у першій половині XIX ст.

§2. Наддніпрянська Україна у складі Російської імперії . 10

§3. Наддніпрянська Україна в системі міжнародних відносин цієї доби . 16

§4. Соціально-економічний розвиток Наддніпрянської України . 24

§5. Початок українського національного відродження . 33

§б. Російський та польський визвольні рухи. Соціальні протести . 41

Практичне заняття. Програмові документи Кирило-Мефодіївського братства. Т. Шевченко та український національний рух . 49

Узагальнення знань за розділом і 52

Розділ II. Західноукраїнські землі у складі Австрійської імперії наприкінці XVIII — у першій половині XIX ст.

§ 7. Західноукраїнські землі у складі Австрійської імперії . 53

§8. Початок українського національного відродження . 63

§9. Європейська революція 1848—1849 рр. на західноукраїнських землях . 68

Практичне заняття. Альманах «Русалка Дністровая».

Галицько-руська матиця . 77

Узагальнення знань за розділом II . 80

Розділ III. Культура України кінця XVIII — першої половини XIX ст.

§10. Культура України. Розвиток освіти, науки та літератури . 81

§11. Культура України. Розвиток театру, музики, образотворчого мистецтва та архітектури . 89

Практичне заняття. Повсякденне життя . 96

Наш край наприкінці XVIII — у першій половині XIX ст. . 104

Узагальнення знань за розділом III . 106

Розділ IV. Українські землі у складі Російської імперії в другій половині XIX ст.

§12. Наддніпрянська Україна в системі тогочасних міжнародних відносин . 107

§13. Ліквідація кріпацтва та реформи 60—70-х рр. XIX ст. . 113

§14. Особливості модернізації промисловості й сільського господарства . 122

§15. Місто і село: життя в пореформену добу . 130

§16. Український національний рух наприкінці 50-х — у 60-х рр. XIX ст. . 140

§17. Український національний рух наприкінці 60-х — у 90-х рр. XIX ст. . 149

§18. Національне відродження кримських татар.

Соціал-демократичний та земський рухи . 159

Практичне заняття. Культурницький етап національного відродження на українських землях у складі Російської імперії: суспільні виклики . 166

Узагальнення знань за розділом IV . 166

Розділ V. Західноукраїнські землі у складі Австро-Угорщини в другій половині XIX ст.

§19—20. Соціально-економічний розвиток західноукраїнських земель у другій половині XIX ст. . 168

§21. Суспільно-політичне життя на західноукраїнських землях у 60—80-ті рр. XIX ст. . 178

§22. Радикальний рух у Галичині. Особливості суспільно-політичного життя

в Буковині та Закарпатті в другій половині XIX ст. . 188

Практичне заняття. Особливості культурницького та політичного етапів національного відродження на західноукраїнських землях . 199

Наш край у другій половині XIX ст. . 199

Узагальнення знань за розділом V . 201

Розділ VI. Українські землі у складі Російської імперії на початку XX ст.

§23. Соціально-економічний розвиток українських земель . 202

§24. Суспільно-політичне життя в Наддніпрянській Україні . 210

§25. Події революції 1905—1907 рр. на українських землях . 216

§26. Наддніпрянська Україна в 1907—1914 рр . 226

Практичне заняття. Ідеї автономії та самостійності в програмах українських політичних партій Наддніпрянщини . 235

Узагальнення знань за розділом VI . 236

Розділ VII. Західноукраїнські землі у складі Австро-Угорської імперії на початку XX ст.

§27. Соціально-економічний розвиток західноукраїнських земель на початку XX ст. . 237

§28—29. Суспільно-політичне життя на західноукраїнських землях на початку XX ст. . 240

Практичне заняття. Вплив греко-католицької церкви на піднесення національної свідомості населення західноукраїнських земель . 249

Узагальнення знань за розділом VII . 252

Розділ VIII. Культура України в середині XIX — на початку XX ст.

§30—31. Розвиток освіти й науки . 253

§32. Українська література, театр, музика в другій половині XIX — на початку XX ст. . 263

§33. Українське образотворче мистецтво та архітектура в другій половині XIX — на початку XX ст. . 269

Практичне заняття. Традиції та побут української сімї . 274

Наш край на початку XX ст. . 278

Узагальнення знань за розділом VIII. . 279

Узагальнення за курсом . 280

Плани-схеми для самостійної роботи з підручником і додатковою літературою . 281

Основні терміни та поняття . 282

Основні події . 284

Вчителі
Групи