УКРАЇНСЬКА МОВА, 8 клас, Заболотний О.В., Заболотний В.В.

Шановні восьмикласники! .3

Вступ. Мова – найважливіший засіб спілкування, пізнання і впливу Повторення та узагальнення вивченого в попередніх класах .4

§ 1. Частини мови, їх значення та граматичні ознаки .9

§ 2. Найскладніші випадки правопису .12

Словосполучення та речення. Головні та другорядні члени речення .19

§ 3. Словосполучення .20

§ 4. Речення .25

§ 5. Порядок слів у реченні. Логічний наголос .32

§ 6. Підмет .35

§ 7. Присудок .38

§ 8. Узгодження головних членів речення .42

§ 9. Тире між підметом і присудком .45

§ 10. Означення .48

§ 11. Прикладка як різновид означення .51

§ 12. Додаток .55

§ 13. Обставина .57

§ 14. Порівняльний зворот .61

§ 15. Узагальнення вивченого з теми «Словосполучення та речення. Головні та другорядні члени речення» .65

Односкладне речення. Повне та неповне речення .73

§ 16. Односкладні речення .74

§ 17. Означено-особові, неозначено-особові, узагальнено-особові речення .77

§ 18. Безособові речення .83

§ 19. Називні речення .86

§ 20. Повні та неповні речення .90

§ 21. Узагальнення вивченого з теми «Односкладні речення. Повне та неповне речення» .95

Речення з однорідними членами .101

§ 22. Однорідні члени речення .102

§ 23. Однорідні та неоднорідні означення .107

§ 24. Кома між однорідними членами речення .110

§ 25. Узагальнювальні слова в реченнях з однорідними членами .114

§ 26. Узагальнення вивченого з теми «Речення з однорідними членами» .118

Речення зі звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями) .127

§ 27. Звертання .128

§ 28. Вставні слова (словосполучення, речення) .131

§ 29. Вставлені конструкції .136

§ ЗО. Узагальнення вивченого з теми «Речення зі звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями)» .138

Речення з відокремленими членами .143

§ 31. Поняття про відокремлення .144

§ 32. Відокремлені означення .147

§ 33. Відокремлені прикладки .152

§ 34. Відокремлені додатки .157

§ 35. Відокремлені обставини .160

§ 36. Відокремлені уточнювальні члени речення .164

§ 37. Узагальнення вивченого з теми «Речення з відокремленими членами» .168

Пряма і непряма мова .175

§ 38. Пряма і непряма мова .176

§ 39. Цитата .179

§ 40. Діалог і полілог .180

Повторення та узагальнення вивченого у восьмому класі. Уроки розвитку мовлення .186

Тема 1. Усний стислий переказ тексту публіцистичного стилю .194

Тема 2. Діалог .196

Тема 3. Опис місцевості. Усний стислий переказ розповідного тексту з елементами опису місцевості .198

Тема 4. Письмовий стислий переказ розповідного тексту з елементами опису місцевості .201

Тема 5. Переклад тексту з елементами опису місцевості .203

Тема 6. Письмовий твір-опис місцевості на основі особистих спостережень і вражень .203

Тема 7. Читання мовчки .206

Тема 8. Оповідання на основі почутого (з обрамленням). Оповідання за поданим кінцем .209

Тема 9. Опис пам’яток історії та культури. Усний вибірковий переказ розповідного тексту з елементами опису пам’ятки історії та культури .210

Тема 10. Письмовий докладний переказ розповідного тексту з елементами опису пам’ятки історії та культури .213

Тема 11. Переклад тексту з елементами опису пам’ятки історії та культури .215

Тема 12. Письмовий твір-опис пам’ятки історії та культури на основі особистих спостережень і вражень .215

Тема 13. Аудіювання (навчальне) .217

Тема 14. Тематичні виписки .218

Тема 15. Ділові папери. План роботи .220

Тема 16. Письмовий твір-роздум у публіцистичному стилі .221

Додатки

Пояснення щодо виконання деяких видів завдань .224

Словничок наголошування слів .225

Словничок синонімів .227

Російсько-український словничок .230

Російсько-український словничок крилатих висловів .235

Скорочені відповіді до окремих вправ .236

Відео уроки

Вчителі
Групи