БІОЛОГІЯ І ЕКОЛОГІЯ, 11 клас, Задорожний К. М., Утєвська О. М., Леонтьєв Д. В.

Зміст

Знайомство з підручником.3

Тема 6. Адаптації

§ 1. Подразливість біологічних об’єктів.4

§ 2. Подразливість одноклітинних організмів та грибів.6

§ 3. Подразливість у рослин.8

§ 4. Подразливість у тварин.10

§ 5. Види рецепторів. Сприйняття сигналів.12

§ 6. Сенсорні системи тварин.14

§ 7. Рефлекси.16

§ 8. Подразнення і вища нервова діяльність.18

§ 9. Слова і символи як подразники.20

§ 10. Друга сигнальна система та еволюція.22

§ 11. Подразливість і пристосування до умов середовища.24

§ 12. Подразливість у взаємодіях живих організмів.26

§ 13. Рух у живій природі.28

§ 14. Рухи клітин.30

§ 15. Рухи м’язів.32

§ 16. Рухи рослин .34

§ 17. Рухи тварин.36

§ 18. Поширення організмів унаслідок окультурення й одомашнення.38

§ 19. Міграції тварин.40

§ 20. Саморегуляція біологічних систем.42

§ 21. Саморегуляція на молекулярному рівні.44

§ 22. Саморегуляція на клітинному рівні.46

§ 23. Саморегуляція на тканинному рівні.48

§ 24. Нервова й гуморальна саморегуляція на рівні організму.50

§ 25. Терморегуляція. Водно-сольовий гомеостаз. Детоксикація.52

§ 26. Імунітет як засіб збереження гомеостазу.54

§ 27. Поведінкові механізми збереження гомеостазу.56

§ 28. Регуляція в рослин.58

§ 29. Саморегуляція на рівні надорганізмових систем.60

§ 3О. Адаптації та їхнє значення.62

§ 31. Механізми адаптацій.64

§ 32. Адаптації в прокаріотів.66

§ 33. Адаптації в протистів.68

§ 34. Адаптації в рослин.70

§ 35. Пристосування рослин до розмноження і поширення.72

§ 36. Захисні реакції в організмі рослин.74

§ 37. Роль ендокринної та нервової систем для адаптації в людей і тварин.76

§ 38. Адаптації людини й тварин до жари й холоду.78

§ 39. Адаптації людини й тварин до гіпоксії, тиску, концентрації солей.80

§ 40. Адаптації тварин до умов харчування.82

§ 41. Добові та сезонні адаптації тварин.84

§ 42. Підтримання гомеостазу в умовах крововтрати. Реакції на вплив токсичних речовин.86

§ 43. Регенерація.88

§ 44. Адаптації до фізичного навантаження.90

§ 45. Стрес та дистрес.92

§ 46. Вікова динаміка адаптаційних можливостей.94

§ 47. Компенсаторні можливості організму людини.96

§ 48. Морфологічні адаптації тварин. Адаптація як результат еволюції.98

§ 49. Формування коадаптацій у симбіотичних організмів.100

Основні положення теми «Адаптації».102

Тема 7. Біологічні основи здорового способу життя

§ 50. Здоровий спосіб життя та його складові.104

§ 51. Вплив зовнішніх факторів на здоров’я людини.106

§ 52. Безпека і статева культура.108

§ 53. Неінфекційні захворювання опорно-рухової системи.110

§ 54. Неінфекційні захворювання основних систем органів.112

§ 55. Неінфекційні захворювання нервової системи.114

§ 56. Імунна система та імунітет.116

§ 57. Онкологічні захворювання.118

§ 58. Спадкові захворювання.120

§ 59. Інфекційні та інвазійні захворювання.122

§ 60. Діагностика інфекційних та інвазійних захворювань.124

§ 61. Паразитичні членистоногі.126

§ 62. Вірусні захворювання.128

§ 63. Пріонні захворювання.130

§ 64. Боротьба з бактеріальними захворюваннями.132

§ 65. Боротьба з мікологічними захворюваннями.134

§ 66. Боротьба з протозойними захворюваннями.136

§ 67. Боротьба з гельмінтозами.138

Основні положення теми «Біологічні основи здорового способу життя».140

Тема 8. Селекція та біотехнологія

§ 68. Сучасна селекція.142

§ 69. Штучний добір.144

§ 70. Методи селекції.146

§ 71. Схрещування та розведення.148

§ 72. Селекція рослин.150

§ 73. Селекція тварин.152

§ 74. Селекція мікроорганізмів.154

§ 75. Генетична і клітинна інженерія.156

§ 76. Генетично модифіковані організми.158

§ 77. Біотехнологія.160

Основні положення теми «Селекція та біотехнологія».162

Тема 9. Екологія

§ 78. Предмет і завдання екології.164

§ 79. Методи екологічних досліджень.166

§ 80. Екологічні фактори.168

§ 81. Основні закони факторіальної екології.170

§ 82. Адаптація до впливу екологічних.172

§ 83. Екологічна ніша.174

§ 84. Заповнення екологічних ніш.176

§ 85. Популяції. Статичні параметри популяцій.178

§ 86. Динамічні параметри популяцій. Екологічні стратегії.180

§ 87. Екосистеми. Види екосистем.182

§ 88. Просторова структура біоценозів.184

§ 89. Видова структура біоценозів.186

§ 90. Часові зміни в екосистемах.188

§ 91. Трансформація речовини й енергії в екосистемах.190

§ 92. Структура та складові біосфери.192

§ 93. Біогеохімічні цикли.194

§ 94. Еволюція біосфери.196

§ 95. Сучасний етап розвитку біосфери.198

Основні положення теми «Екологія».200

Тема 10. Сталий розвиток та збалансоване природокористування

§ 96. Антропогенний вплив на біосферу.202

§ 97. Якість довкілля та його забруднення.204

§ 98. Порушення якості атмосфери.206

§ 99. Порушення якості води.208

§ 100. Проблеми геологічного середовища.210

§ 101. Проблеми біологічного різноманіття.212

§ 102. Охорона природи.214

§ 103. Природокористування та природні ресурси.216

§ 104. Закони природокористування.218

§ 105. Екологізація природокористування.220

§ 106. Шляхи реалізації збалансованого розвитку.222

§ 107. Шляхи вирішення екологічних проблем.224

Основні положення теми «Сталий розвиток та збалансоване природокористування».226

Селекція та гентика в Україні.228

Видатні жінки, які працюють (працювали)в галузі біології.230

Узагальнюючі завдання за темами для індивідуальної й групової роботи.232

0 0 голос
Рейтинг статті
Підписатися
Повідомте про
guest
0 Коментарі
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
0
Ми любимо ваші думки, будь ласка, прокоментуйте.x
()
x
Вчителі
Групи