УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА, 9 клас, Слоньовська О. В., Мафтин Н. В., Вівчарик Н. М., Курінна Н. С., Шевчук Л. Т.

ЗМІСТ

Вступ. 7

УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ

РОЛЬ І МІСЦЕ НАРОДНИХ ПІСЕНЬ В УКРАЇНСЬКОМУ ФОЛЬКЛОРІ. 10

РОДИННО-ПОБУТОВІ ПІСНІ. 13

УКРАЇНСЬКІ НАРОДНІ БАЛАДИ. 19

ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ПЕРЕКЛАДНА ЛІТЕРАТУРА КИЇВСЬКОЇ ДЕРЖАВИ. 23

Взірець перекладної літератури – Біблія. 25

Переклади Біблії. 30

Енциклопедії знань про людське життя. 33

ПАМ’ЯТКИ ОРИГІНАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ КНЯЖОЇ РУС1-УКРАЇНИ. 36

«Повість минулих літ». 36

«Поученіє.» Володимира Мономаха. 38

Житійна література Русі-України. 40

«Слово о полку Ігоревім, Ігоря, сина Святослава, внука Олега.». 44

РЕНЕСАНС І БАРОКО В ДАВНІЙ УКРАЇНІ. 62

Українська література доби Ренесансу. 62

Літературні здобутки українського Бароко. 66

Історично-мемуарна проза. 71

Зв’язок української барокової літератури з музикою, архітектурою, образотворчим та декоративно-ужитковим мистецтвом. 78

ГРИГОРІЙ СКОВОРОДА. 83

Життя як легенда. 83

Творчий доробок Григорія Сковороди. 92

НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Суспільно-історичний, культурний контекст в Україні кінця XVIII – першої половини XIX ст. 100

ІВАН КОТЛЯРЕВСЬКИЙ. 107

Життєвий і творчий шлях. 107

«Енеїда» – епохальна подія в культурному житті України. 112

«Наталка Полтавка». 120

ГРИГОРІЙ КВІТКА-ОСНОВ’ЯНЕНКО. 126

ЛІТЕРАТУРА УКРАЇНСЬКОГО РОМАНТИЗМУ. 134

Поезія українського романтизму. 134

Становлення нової літератури на західноукраїнських землях. 144

МИКОЛА ГОГОЛЬ. 149

Життєвий і творчий шлях. 149

«Тарас Бульба». 152

ТАРАС ШЕВЧЕНКО. 161

Життєвий і творчий шлях. 161

Увертюра до творчості. 180

Художній світ ранньоїліро-епіки Тараса Шевченка. 183

«Було колись – в Україні ревіли гармати.». 186

Поема «Сон». 195

Поема «Кавказ». 204

«І мертвим, і живим, і ненарожденним землякам моїм в Украйні і не в Украйні моє дружнєє посланіє». 212

Тема жіночої долі у творчості Т. Шевченка. 222

Особистісна лірика Т. Шевченка періоду арешту й заслання та після повернення з нього. 231

Біблія в житті Шевченка. 235

Світова велич українського поета. 242

ПАНТЕЛЕЙМОН КУЛІШ. 251

Життєвий і творчий шлях. 251

Роман «Чорна рада». 255

МАРКО ВОВЧОК. 267

Життя й особливості творчості. 267

Повість «Інститутка». 270

Підсумковий урок. 277

Літературознавчий словничок. 279

Вчителі
Групи